Condițiile de utilizare se aplică oricărei persoane din momentul în care pe dispozitivul utilizat de către acesta se afișează orice informații plasate pe site până la încetarea definitivă a accesului său la informații.

Persoanele care nu sunt de acord să fie obligate de aceste condiții de utilizare a site-ului, nu au dreptul să utilizeze site-ul și informațiile conținute de acesta.

Prezentele Condiții de utilizare a site-ului se pot modifica. Persoanele care încarcă site-ul sunt considerate legate de textul lor curent la momentul încărcării site-ului.

Obiecte de drepturi de autor și drepturi conexe

Drepturile de autor și drepturile conexe cu privire la obiectele drepturilor plasate pe site aparțin purtătorilor acestora. Orice utilizare necorespunzătoare a acestor obiecte va fi considerată o încălcare a drepturilor și poate duce la răspundere civilă sau penală.

În mod specific, fără acordul expres al purtătorului de drept, un terț, inclusiv utilizatorul site-ului, nu are dreptul la:

 • În ceea ce privește un program de calculator: să îl folosească, să îl încarce, să îl afișeze pe un ecran, să îl execute, să îl transmită de la distanță, să îl stocheze în memoria unui computer, să îl traducă, să îl prelucreze și să efectueze alte modificări în acesta etc.
 • În ceea ce privește un obiect de drept de autor și drepturi conexe: să îl înregistreze, să îl reproducă, să îl distribuie, să îl difuzeze sau să îl transmită, să îl folosească altfel sau să efectueze acțiunile specificate cu exemplare ale acestuia etc.

Acțiuni permise

Fiecare utilizator are dreptul de a utiliza site-ul și informațiile introduse pe acesta doar în felul următor:

 • Realizează și păstrează o copie a acestor informații în format electronic sau pe suport de hârtie, exclusiv pentru uz personal și în scop non-comercial, retransmite informațiile text într-un rezumat, indicând că sursa este site-ul și plasează o legătură electronică către informațiile complete pe site.
 • Retransmite informații multimedia (fotografii, videoclipuri etc.) numai cu permisiunea prealabilă, indicând sursa și plasează o legătură electronică către informațiile complete pe site despre sursa.
 • Utilizarea informațiilor, indiferent de tipul acestora, nu poate fi considerată ca conferind exercitarea vreunui drept de autor sau drepturi conexe.
 • Exprimă o opinie personală (un comentariu) asupra articolelor postate pe pagina de internet.

Utilizatorul se angajează să nu-și exercite acest drept în următoarele moduri:

 • Să promoveze sau să realizeze idei și/sau acte care vizează acte public periculoase declarate de lege ca fiind pedepsite.
 • Să promoveze idei și/sau acte care vizează discriminarea bazată pe sex, rasă, naționalitate, etnie, genom uman, cetățenie, origine, religie sau credință, educație, credințe, apartenență politică, statut personal sau social, dizabilitate, vârsta, orientarea sexuală, starea civilă, starea financiară etc.
 • În încălcarea legii aplicabile, ordinii publice și a normelor morale general acceptate.
 • Într-un mod care ar putea fi considerat inacceptabil, inclusiv, dar fără a se limita la jignirea sau calomniarea terților.

Drepturile și obligațiile societății Intelligent Systems Global SRL:

 • La cererea unei autorități publice competente, în cazurile stabilite de lege, firma Intelligent Systems Global SRL trebuie să furnizeze informații relevante despre fiecare utilizator.
 • În cazul în care devine conștientă sau este informată că un utilizator încalcă Condițiile de utilizare, firma Intelligent Systems Global SRL ia măsuri imediate pentru a pune capăt încălcării. În cazul în care încălcarea constituie o utilizare necorespunzătoare a drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, în afara celor admisibile în conformitate cu aceste Condiții de utilizare, Intelligent Systems Global SRL întreprinde acțiuni pentru realizarea răspunderii civile și/sau penale a contravenientului.

Limitarea răspunderii

 • Nu se datorează nicio despăgubire în cazul în care dispozitivul prin care o terță parte folosește site-ul, este deteriorat de un program computerizat care este distribuit automat împotriva voinței sau fără cunoștința utilizatorilor sistemelor informatice și este destinat să aducă sistemele de calculator sau rețele de calculatoare în stări nedorite de către utilizatori sau în realizarea unor rezultate nedorite.
 • Nu se datorează nicio despăgubire în cazul unor daune, indiferent de tipul lor, care rezultă din utilizarea unei alte resurse pe Internet către care duce o legătură interactivă de pe acest site.

Dreptul aplicabil

 • Orice litigiu cu privire la funcționarea acestor Condiții de utilizare a site-ului sau în legătură cu acestea sau cu încălcarea acestora, inclusiv litigiile și dezacordurile cu privire la validitatea, interpretarea, încetarea, îndeplinirea sau neîndeplinirea obligațiilor părților, vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți. Dacă nu se ajunge la niciun acord, disputa va fi trimisă unei instanțe de jurisdicție competentă din orașul Sofia, în conformitate cu Codul de procedură civilă.
 • O decizie a unei instanțe competente sau modificarea legislației care face ca oricare dintre condițiile acestor Reguli de utilizare a site-ului să fie invalidă, nulă sau neaplicabilă, se va aplica numai acestei condiții și nu va face nicio altă condiție invalidă, nulă sau neaplicabilă și toate celelalte condițiile vor rămâne în vigoare deplină și vor avea efect atât timp cât nu sunt afectate în mod semnificativ de modificare.
 • Pentru toate problemele restante, se aplică prevederile dreptului civil bulgar.

Corespondență

 • Oricine poate trimite un mesaj electronic la adresa de e-mail specificată.
 • În cazul în care mesajul implică orice acțiune în justiție, inclusiv, dar fără a se limita la exercitarea drepturilor, îndeplinirea obligațiilor, trimiterea unei invitații sau altele asemenea sau în cazul în care ajungerea sa la societate are o importanță esențială sau dacă doriți să primiți un răspuns, acesta trebuie trimis la adresa de administrare a Intelligent Systems Global SRL, înscrisă în Registrul Comerțului la momentul transmiterii mesajului.

 

Ultima actualizare – iunie 2016