Intelligent Systems Global SRL se angajează să asigure securitatea datelor cu caracter personal pe care le colectează și prelucrează, în mod legal, cu bună credință și în mod transparent în ceea ce privește persoana vizată.

Datele cu caracter personal sunt orice informații legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană identificabilă, direct sau indirect, în special de către un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de locație, identificator online sau de unul sau mai multe atribute fizice specifice pentru identitatea fizică, genetică, psihică, mentală, economică, culturală sau socială a acestei persoane fizice.

Gestionarea securității datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal, cu regulamentele sale și cu regulamentul (UE) 2016/679 – GDPR, prin intermediul Sistemului de gestionare a securității informațiilor, certificat conform standardului internațional ISO 27001: 2013.

Datele pe care le colecăm

Intelligent Systems Global SRL colectează date cu caracter personal numai atunci când este legal și numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • persoana vizată a consimțit la prelucrarea datelor sale personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la solicitarea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală care se aplică administratorului;
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau a unei alte persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea puterilor oficiale conferite administratorului;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale administratorului sau al unui terț, cu excepția cazurilor în care față de aceste interese au prioritate interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

În legătură cu condițiile de mai sus, Intelligent Systems Global SRL colectează informații de la următoarele persoane fizice din afara companiei: 

 • Persoanele vizate care sunt interesate de produsele și serviciile pe care le oferim (nume, companie, poziție, telefon și e-mail):
  • Date cu caracter personal în formularele site-ului companiei pentru acces la materiale de marketing, versiuni demo, chat, formulare de contact etc.
  • Date cu caracter personal atunci când se face abonament la un newsletter
  • Date cu caracter personal conținute în solicitările trimise direct prin e-mail
 • Solicitanți de locuri de muncă (date de contact, educație, calificări și experiență profesională) prin:
  • CV furnizat prin intermediul platformelor web pentru căutare de locuri de muncă
  • CV trimis direct prin e-mail
  • CV trimis pe site-ul companiei prin formularul corespunzător
  • Profiluri LinkedIn
 • Persoanele vizate în rolul lor de angajați ai persoanelor juridice – parteneri contractuali ai Intelligent Systems Global SRL în legătură cu îndeplinirea relațiilor contractuale

Informații colectate automat

Prelucrarea automată a datelor, acolo unde este necesar, se realizează folosind metode în care nu există un algoritm pentru preluarea informațiilor despre o anumită persoană, persoana vizată, pe baza informațiilor rezumate ale sursei rezultate din procesarea automată.

Prin accesul la site-urile web ale Intelligent Systems Global SRL se colectează informații despre domeniul / adresa de internet (IP) de pe care este utilizat site-ul web; tipul browserului de internet și al sistemului de operare al computerului, data și ora vizitei; rezultatele căutării și alți parametri similari. Aceste informații sunt utilizate numai sub formă agregată, fără prelucrarea datelor referitoare la persoane fizice, persoanele vizate și nu sunt furnizate terților.

Utilizarea “cookie-urilor”

„Un cookie” este un fișier de date mic, transmis de pe site-ul web către computerul personal pentru a oferi informații despre comportamentul la navigarea site-ului care pot fi utilizate pentru a personaliza modul de operare. Intelligent Systems Global SRL utilizează “cookie-uri” numai după o notificare prealabilă și obținerea consimțământului din partea utilizatorului.

Mai multe informații despre Cookie-uri pot fi găsite mai jos.

Cookie-uri

Pentru a îmbunătăți eficacitatea de isystems.ro și pentru a vă oferi un conținut mai bun și mai interesant, folosim tehnologia cookie-urilor – adică în browserul dvs. se stochează mici fișiere text cu date pentru o anumită perioadă de timp. Prin ele se urmăresc activitățile dvs. precum secțiunile și subsecțiunile vizitate, sistemul de operare, rezoluția ecranului și multe altele.

Ce cookie-uri folosim?

isystems.ro utilizează cookie-uri de Google Analytics (un serviciu de analiză a activității web furnizat de Google) pentru a colecta date anonimizate despre utilizabilitatea site-ului de către utilizatori.

Pentru a vă oferi un control suplimentar asupra cookie-urilor de Google Analytics, Google oferă un accesoriu suplimentar (plug-in) pentru unele browsere.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Cum să refuzați sau să ștergeți un cookie?

Unele browsere de Internet acceptă cookie-urile în mod automat. Indiferent de setările standard ale browserului dvs., puteți oricând să refuzați, să blocați sau să ștergeți toate cookie-urile stocate pe dispozitivul dvs. Puteți afla cum puteți face acest lucru în meniul „Help“ din browserul dvs. de Internet sau vizitând http://www.allaboutcookies.org

Vă rugăm să rețineți că, dacă alegeți să ștergeți sau să blocați cookie-urile utilizate de isystems.ro, este posibil să nu puteți accesa anumite funcții sau să fiți împiedicați să obțineți în continuare un conținut interesant.

Cum procesăm și folosim datele cu caracter personal

Intelligent Systems Global SRL prelucrează datele cu caracter personal în numele administratorului (clientului) numai după acordul scris dintre părți. Aceste date includ:

 • Date demo/de testare ale clienților, precum și date reale în sistemele instalate la clienții noștri
 • Date de acces la furnizare de hosting
 • Date pentru acces la distanță la mediile clienților

1. În ce scopuri prelucrăm Datele cu caracter personal?

În scop de marketing:

 • Pentru a trimite anumite informații pe care le considerăm utile, inclusiv trimiterea de mesaje de marketing;
 • Pentru a contacta prin telefon sau e-mail în legătură cu interesul manifestat pentru produse și servicii;
 • Pentru a personaliza conținutul și publicitatea pe care le vedeți pe site-urile web și aplicațiile noastre de pe Internet;

Newsletterul și mesajele de marketing sunt trimise după confirmare de către partea primitoare, fiecare mesaj oferind posibilitatea refuzului celor viitoare.

La aplicare pentru un loc de muncă

Informațiile colectate în procesul de căutare a specialiștilor pentru posturile vacante sau în cazul primirii unui CV, trimis direct prin e-mail, sunt utilizate exclusiv în scopul selectării și angajării personalului pentru nevoile de Intelligent Systems Global SRL.

Interacțiunea cu partenerii contractuali

Ca parte a îndeplinirii obligațiilor din contractele încheiate cu clienții, Intelligent Systems Global SRL prelucrează următoarele date:

 • Date de contact stocate în sistemele companiei și în documentația de proiect
 • Date cu caracter personal ale angajaților cu acces la sistemul HelpDesk
 • Conturi Microsoft Customer Source/ Office 365

2. În ce scopuri stocăm și prelucrăm Datele cu caracter personal?

Intelligent Systems Global SRL stochează și prelucrează date cu caracter personal în calitatea sa de administrator sau procesator numai în scopurile pentru care au fost colectate inițial, care includ procesele legate de gestionarea contractelor, managementul resurselor umane, marketing, dezvoltare/implementare și întreținere de produse software.

3. Cum stocăm și prelucrăm Datele cu caracter personal? – Datele cu caracter personal sunt stocate și prelucrate în conformitate cu sistemul de management al securității informațiilor implementat, certificat în conformitate cu standardul internațional ISO 27001: 2013 și în conformitate cu Ordonanța nr. 1 din 30 ianuarie 2013 privind nivelul minim de măsuri tehnice și organizatorice și tipul admisibil de protecție a datelor cu caracter personal.

4. Pentru ce termen păstrăm datele cu caracter personal?

 • Intelligent Systems Global SRL stochează datele cu caracter personal colectate în scopuri de marketing numai pentru perioada în care sunt relevante scopurile pentru care au fost colectate.
 • Datele solicitanților de locuri de muncă sunt păstrate pe o perioadă care nu depășește un an.
 • Datele cu caracter personal ale angajaților unor parteneri contractuali sunt stocate în termenele legale în care pot fi depuse pretenții legale.
 • Datele cu caracter personal furnizate pentru prelucrarea de către operatorii de date cu caracter personal sunt stocate numai pe durata prelucrării, sub rezerva unui acord scris între părți.

5. Când și cum distribuim date cu caracter personal – datele cu caracter personal pot fi dezvăluite de Intelligent Systems Global SRL, cu condiția ca acest lucru să fie permis de lege, în legătură cu o modificare a structurii corporative sau financiare a Intelligent Systems Global SRL sau a entităților sale juridice conexe. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi dezvăluite pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate, interesele legitime ale Intelligent Systems Global SRL (cu excepția cazului în care interesele și libertățile sau interesele persoanei vizate sunt prioritare față de acele interese ale Intelligent Systems Global SRL) sau în cazul în care, la discreția societății Intelligent Systems Global SRL, acest lucru este necesar ca să poată Intelligent Systems Global SRL să respecte legea aplicabilă sau să își îndeplinească obligațiile legale sau să răspundă la cererile sau întrebările autorităților de supraveghere competente.

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor sub 18 ani Intelligent Systems Global SRL nu prelucrează date pentru persoanele sub 18 ani. Dacă astfel de informații sunt primite prin oricare dintre canalele de comunicare, acestea sunt supuse ștergerii imediate.

Garantarea securității datelor cu caracter personal

Intelligent Systems Global SRL menține un nivel ridicat de competență și conștientizare a angajaților cu privire la importanța stocării și procesării sigure a datelor cu caracter personal pe care CSocietatea le prelucrează în rolul său de administrator, precum și în cazurile în care Societatea prelucrează datele cu caracter personal ale clienților.

Intelligent Systems Global SRL încheie un contract și/sau acorduri suplimentare cu clienții pentru procesele în care societatea prelucrează date cu caracter personal, cu subcontractanți pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și cu persoane cărora atribuie procesarea datelor cu caracter personal, dar care nu sunt subcontractanți.

Intelligent Systems Global SRL încheie acorduri de confidențialitate cu angajații săi.

Intelligent Systems Global SRL ține registre pentru activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Intelligent Systems Global SRL implementează măsuri tehnice de protecție a datelor cu caracter personal care includ:

 • Autentificare
 • Managementul accesului
 • Stocarea informațiilor de acces
 • Securitatea stațiilor de lucru
 • Securitatea activelor informaționale portabile
 • Protecția rețelei interne
 • Protecția serverelor
 • Protecția site-urilor web
 • Continuitatea serviciilor
 • Arhivare
 • Distrugerea securizată a datelor
 • Schimb securizat de date cu clienții
 • Securitate fizică
 • Utilizarea mecanismelor criptografice
 • Anonimizarea datelor

În cazul în care este posibil ca un anumit tip de prelucrare să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, precum și în cazurile stabilite de Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal din Republica Bulgaria, înainte de efectuarea prelucrării, Intelligent Systems Global SRL efectuează o evaluare a impactului operațiunilor de prelucrare prevăzute asupra protecției datelor cu caracter personal și ia toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal.

Intelligent Systems Global SRL documentează orice încălcare a securității datelor cu caracter personal în conformitate cu procedurile aplicabile privind Securitatea informațiilor la gestionarea proiectelor, inclusiv faptele referitoare la încălcarea securității datelor cu caracter personal, consecințele sale și acțiunile întreprinse pentru rezolvarea acesteia cuîn conformitate cu procedurile în vigoare pentru gestionarea incidentelor și îmbunătățirea securității informațiilor, notificând în termen de 72 de ore, Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal sau administratorul ale cărui date cu caracter personal prelucrează, despre incidentul apărut.

Acces la informații, întrebări, obiecții și soluționarea litigiilor

Orice persoană fizică, persoană vizată, poate beneficia de:

 • Drept de accesSă primească confirmarea faptului dacă se prelucrează date cu caracter personal referitoare la aceasta și, în caz afirmativ, să primească acces la datele cu caracter personal colectate care o afectează și să exercită acest drept pentru a fi informată despre prelucrare și pentru a verifica legalitatea acesteia;
 • Dreptul de a restricționa procesarea: Să solicite administratorului să limiteze procesarea atunci când este contestată acuratețea datelor cu caracter personal, prelucrarea este necorespunzătoare sau Intelligent Systems Global SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopuri de prelucrare, dar persoana vizată nu dorește ștergerea datelor cu caracter personal, precum și atunci când persoana vizată s-a opus prelucrării.
 • Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat): Să solicite ca datele sale cu caracter personal să fie șterse atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, nu există motive legitime pentru prelucrare care să aibă prioritate sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 • Dreptul de a obiectaSă facă o obiecție împotriva prelucrării în scopuri de marketing direct (inclusiv împotriva profilării), indiferent dacă este vorbă despre o prelucrare inițială sau ulterioară. Persoana vizată va fi informată în mod explicit despre existența acestui drept care îi va fi prezentat în mod clar și separat de orice alte informații.
 • Drept de refuz: Să retragă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza unui consimțământ înainte de retragerea acestuia. Înainte de a da consimțământul, persoana vizată este informată în acest sens.
 • Drept de corecție: Să solicite de la Intelligent Systems Global SRL, în calitatea sa de administrator, să corecteze, fără întârzieri nejustificate, datele cu caracter personal inexacte, legate de aceasta. Având în vedere scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal incomplete să fie completate, inclusiv prin adăugarea unei declarații.
 • Dreptul de portabilitate a datelor: Să primească datele cu caracter personal referitoare la aceasta pe care le-a furnizat administratorului într-un format structurat, utilizat pe scară largă, care poate fi citit de mașini și interoperabil în scopul de a transmite aceste date unui alt operator.
 • Dreptul la plângere:  Să depună o plângere la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal din Republica Bulgaria, dacă consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă drepturile sale legale sau să se adreseze la instanța competentă, precum și să primească despăgubiri pentru daunele cauzate.

Dacă aveți întrebări cu privire la practicile noastre de confidențialitate sau întrebări, solicitări sau îngrijorări cu privire la informațiile dvs., vă rugăm să ne contactați prin e-mail: privacy@isystems.bg.

Modificări în această politică

Pot fi făcute modificări la această politică în legătură cu actualizările necesare sau ca răspuns la modificările de reglementare. Versiunea actuală a politicii este disponibilă pe site-ul web al Intelligent Systems Global SRL (https://ro.isystems-group.com/politica-privind-gestionarea-datelor-cu-caracter-personal/).

Ultima actualizare

mai 2018